Produksjon

 Proper ønsker å bidra til økt kulturproduksjon i regionen. Vi komponerer og arrangerer musikk, samt organiserer konserter, workshops, seminar og kurs. I tillegg bistår vi lokale og regionale aktører med utvikling av event.